Trainingen

Training Eric

Onze trainers


Eric van Waalwijk van Doorn boult al vele jaren. In 2017 deed hij examen voor de cursus Basis Instructeur Petanque en slaagde met vlag en wimpel. Het geleerde wil hij bij Va-Tout graag in praktijk brengen. Eric doet dat met heel veel enthousiasme. 

Sinds maart 2019 is Eric van Waalwijk van Doorn ook kerninstructeur bij de NJBB.
Wolter de Groot is sedert 1990 vrijwel onafgebroken de verenigingstrainer geweest. En nog altijd geeft hij de petanquecursus voor gevorderden met passie en humor. 

 
Training Wolter

Basiscursus voor beginners en recreanten

(door Eric van Waalwijk van Doorn)
Wie op voetbal zit of een andere sport moet wekelijks trainen. In het weekend zijn er dan wedstrijden. Training is bij die sporten heel normaal. Maar bij de petanquesport is dat niet het geval. Wij spelen het liefst wedstrijdjes (en beschouwen die dan maar als training). Maar dan ben je toch bezig met winnen of verliezen en niet met trainen. De Basis Training Petanque is door de NJBB bedacht om hier verandering in aan te brengen.
 
Het doel van deze wekelijkse training is om beginners van meet af aan een goede techniek bij te brengen, die het spelplezier kan verhogen.
Maar ook recreanten die hun spel willen verbeteren zijn welkom. Bij onze sport is het zo dat de meesten autodidact zijn, zich het spel zelf aangeleerd hebben. Om verbeteringen aan te brengen in vaak jarenlange (verkeerde) gewoonten vergt behoorlijk wat moed en doorzettingsvermogen. Aanvankelijk zal je spel immers slechtere resultaten opleveren. Maar daarna zul je beloond worden met stijgende resultaten! Ik wil jullie niet zozeer dingen afleren als wel nieuwe dingen aanleren. Omdat de techniek ingeslepen moet worden tot een automatisme, komen de onderdelen steeds terug.
Aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden. Niet-leden die de introductie volgen kunnen nog niet deelnemen aan deze training.
 

Training vanaf oktober t/m mei iedere donderdagmiddag van 12.15 - 13.15 uur

Het trainingsprogramma staat vermeld in de activiteitenkalender.
 

Uitleg spelregels

Paul Paardekooper zal een aantal keren spelregeluitleg geven op de laatste donderdag van de maand, voorafgaand aan de training, van 11.45 - 12.15 uur.
Gepland staan: 30 januari, 27 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei.
 

 

Vervolgtraining voor gevorderden en competitiespelers

(door Wolter de Groot)
Met ingang van 2018 beginnen we met een belangrijke trainingscyclus voor gevorderden en nationale competitiespelers. Deze vervolgtraining wordt gegeven door Wolter de Groot, petanquetrainer.

De cyclus bestaat uit 2 blokken van 4 zaterdagen van 11.30 - 13.30 uur, waarvan de eerste plaats vindt in het voorjaar en de tweede in het najaar. 

De training is erop gericht om een hoger speelniveau te bereiken op persoonlijk vlak en in equipeverband. Met deze training verbetert men zijn vaardigheden, die je vervolgens in de praktijk (wedstrijden) waar kunt maken.
Veel aandacht zal worden besteed aan Techniek en Tactiek. Wanneer men de techniek niet of onvoldoende beheerst kun je een tactische opdracht niet uitvoeren en dat werkt altijd in je nadeel. Dat betekent dus dat er veel en intensief geoefend moet worden om succesvoller te kunnen zijn.

De trainingen bestaan uit:
a. Oefeningen ter voorbereiding van speciale technieken.
b. Pointeer oefeningen ter verhoging van het speelniveau.
c. Tireer oefeningen om de trefzekerheid te vergroten.
d. Tactiek (hieraan zal veel aandacht worden besteed).

 

 

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven