NPC-nieuws

Bestuursbesluit reiskosten t.b.v. de NPC

1. Het inschrijfgeld voor deelname aan de NPC zal door de vereniging worden betaald. 
2. De km-vergoeding is vastgesteld op 12 eurocent per km voor maximaal 2 auto’s per team. 
3. Deze km-vergoeding telt alleen voor uitwedstrijden. De vergoeding gaat in vanaf het clubhuis tot aan de bezoekende vereniging v.v. 
4. Declareren kan bij de penningmeester d.m.v. een declaratieformulier. Hierop dient vermeld te worden: 
a) naam en plaats van de bezochte vereniging
b) de gereden afstand 
c) naam van de bestuurder 
d) rekeningnummer voor uitbetaling

Opgelet!
Reiskostendeclaraties moeten tijdig, bij voorkeur maandelijks, worden ingediend bij de penningmeester. 
Declaraties over 2018 kunnen niet in 2019 worden ingediend.
 

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet voor de gemeente Breda. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven