Sponsorvisie en aanvraagformulier

Onze visie

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij, de sponsor, geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (Va-Tout) commerciële communicatiemogelijkheden en/of een andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestatie levert, die direct en indirect voortvloeit uit de sportbeoefening.

Sportsponsoring zien wij daarom niet als een gift, donatie of subsidie, maar als een zakelijke overeenkomst. Wat wij u als communicatiemogelijkheden bieden, is door de leden van de vereniging ook gegarandeerd waar te maken en leggen wij graag vast in een contract.

Bent u geïnteresseerd in een sponsorovereenkomst met onze vereniging, vult u dan het sponsorformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Sponsor aanvraag
 
*
*

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven