NJBB en District ZuidWest

Va-Tout is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond onder nummer 5009. Dit houdt in dat ieder lid van de vereniging wordt aangemeld bij de bond. Elk lid ontvangt een licentie als bewijs van lidmaatschap. 
Leden van de vereniging vallen automatisch onder de collectieve ongevallenverzekering en de collectieve W.A.-verzekering van de NJBB. Ook krijgen zij 3x per jaar het bondsblad "PETANQUE" thuisgestuurd. 

Met de licentie mag worden deelgenomen aan toernooien in binnen- en buitenland en aan kampioenschappen en competities van de bond. De kosten van de licentie zijn opgenomen in de contributie.

Het bondsbureau is gehuisvest:
Kelvinlaan 48, 3439 MT Nieuwegein. Tel.: 030-2020145.
Email: info@njbb.nl.
Website: www.njbb.nl.

Nationale Kampioenschappen 2020

11/12 juli NK Doubletten PC Oisterwijk
14/15 november NK Tripletten Ma boule, Ede
19/20 december Masters weekend n.n.b.
     
     

Aanmeldingsprocedure

Leden van Va-Tout die zich willen aanmelden voor deelname aan een nationaal kampioenschap, moeten dit per email kenbaar maken aan de WTC. Dat kan bij Fred Oors.

Masters 2020

Het finale weekend van de Masters 2020 wordt gehouden op 19 en 20 december 2020.

District ZuidWest

Op de website van het district ZuidWest staat informatie voor en over de verenigingen die horen tot het district.
Verder kunnen er toernooien worden gemeld en kun je alle informatie over de Zomer Club Competitie (ZCC) lezen.
 

Zomer Club Competitie voor viertallen

Spelregels

Met ingang van 1 maart 2017 is het nieuwe Reglement voor de petanquesport van kracht. In het document "Vergelijking ISP- RPS worden de wijzigingen met rood gemarkeerd .
Logo

NLpetanque is hèt sportplatform van de NJBB met betrekking tot competities, uitslagen en toernooien.
Website: www.nlpetanque.nl.

Nieuwsbulletin

Zes keer per jaar komt het NJBB Nieuwsbouletin uit. Via deze digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de bond. Berichten over opleidingen, organisatorische ontwikkelingen, informatie voor verenigingen ter ondersteuning en meer. Wil jij het Nieuwsbulletin rechtstreeks ontvangen op je emailadres, dan kun jij je
hier aanmelden.
Bekijk ook op deze pagina de al eerder verschenen Nieuwsbulletins.

 

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven