NJBB en District ZuidWest

Va-Tout is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond onder nummer 5009. Dit houdt in dat ieder lid van de vereniging wordt aangemeld bij de bond. Elk lid ontvangt een Clublicentie als bewijs van lidmaatschap. 
Leden van de vereniging vallen automatisch onder de collectieve ongevallenverzekering en de collectieve W.A.-verzekering van de NJBB. Ook krijgen zij 3x per jaar het bondsblad "petanque" thuisgestuurd. 

Met de C-licentie mag worden deelgenomen aan toernooien die georganiseerd worden door de eigen vereniging en aan toernooien in het buitenland. De kosten van de C-licentie zijn opgenomen in de contributie.

Met een Wedstrijdlicentie is men ook speelgerechtigd op toernooien bij andere verenigingen en kan worden deelgenomen aan kampioenschappen en competities van de bond. De keuze voor een W-licentie is vrijblijvend. Hiervoor moet wel extra betaald worden. 

Het bondsbureau is gehuisvest:
Kelvinlaan 48, 3439 MT Nieuwegein. Tel.: 030-2020145.
Email: info@njbb.nl.
Website: www.njbb.nl.
 

Nationale Kampioenschappen 2019

13/14 april NK Tête à Tête PC Oisterwijk
18/19 mei NK Doubletten Petangeske
15/16 juni NK Tripletten Les Cailloux
13/14 juli NK Mix doubl. Les Boules Fleuris
31 aug/1 sept NK Veteranen doubl. Nieuwerkerk
31 aug/1 sept NK Beloften tripletten Nieuwerkerk
21 december NK Precisieschieten PVN/SPNN

Aanmeldingsprocedure

Leden van Va-Tout die zich willen aanmelden voor deelname aan een nationaal kampioenschap, moeten dit per email kenbaar maken aan de WTC. Dat kan bij Fred Oors.

District ZuidWest

Op de website van het district ZuidWest staat informatie voor en over de verenigingen die horen tot het district.
Verder kunnen er toernooien worden gemeld en kun je alle informatie over de Zomer Club Competitie (ZCC) lezen.
 

Spelregels

Met ingang van 1 maart 2017 is het nieuwe Reglement voor de petanquesport van kracht. In het document "Vergelijking ISP- RPS worden de wijzigingen met rood gemarkeerd .
Logo

NLpetanque is hèt sportplatform van de NJBB met betrekking tot competities, uitslagen en toernooien.
Website: www.nlpetanque.nl.

Nieuwsbulletin

Door middel van het NJBB Nieuwsbulletin informeert de bond haar leden over de ontwikkelingen binnen de bond en binnen de sport. Wil jij het Nieuwsbulletin rechtstreeks ontvangen op je emailadres, dan kun je je
hier aanmelden.
 
Datum
Editie                                      
 
nov 2018 NL petanque sportnieuws november 2018 editie 23
aug 2018 NLpetanque sportnieuws augustus 2018 editie 22
juni 2018 NL petanque sportnieuws juni 2018 editie 21
april 2018 Nieuwsbouletin editie april 2018
febr 2018 NLpetanque sportnieuws februari 2018 editie 19
febr 2018 NJBB Nieuwsbrief editie februari 2018
dec 2017 NLpetanque sportnieuws december 2017
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet voor de gemeente Breda. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven