En zo is het begonnen

Een groepje (oud-)handballers van de Eerste Bredase Handbal Vereniging oppert het idee om op haar sportcomplex aan de Mgr. Hopmansstraat voor de gezelligheid jeu de boules te gaan spelen. In het clubblad verschijnt een oproep. Vierendertig zeer enthousiaste leden reageren meteen hierop. Op 17 oktober 1988 volgt de oprichtingsvergadering. Als afdeling van de sportvereniging EBHV krijgt het de naam EBHVa-Tout. Een deel van het grote gravelveld wordt ‘omgebouwd’ tot een heuse petanquebak met 16 banen. EBHVa-Tout wordt lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond en presenteert zich met succes op toernooien en in competities.

 

Verhuizen

In 1991 bericht de gemeente Breda dat het een andere bestemming heeft voor het sportterrein aan de Mgr. Hopmansstraat. Verhuizen is noodzakelijk. De keuze valt op sportcomplex Molenleij aan de Nieuwe Inslag. Na intensief overleg is de gemeente bereid om niet alleen een mooi buitenterrein voor de boulers aan te leggen, maar ook subsidie te verstrekken voor de bouw van een overdekte accommodatie. Op 15 november 1991 gaat de eerste spa in de grond. De unieke hal, met ruimte voor 20 banen, wordt casco opgeleverd. De resterende werkzaamheden worden in recordtempo uitgevoerd door eigen leden. Amper 6 weken later, op 29 december, kan het eerste binnentoernooi gehouden worden!

 

Alles gaat goed

Va-Tout groeit en bloeit en doet haar naam eer aan. ‘Va-Tout’ staat immers voor: ‘alles gaat goed’.  In januari 1992 wordt het 100ste lid verwelkomd en in de jaren daarna groeit Va-Tout uit tot een club van meer dan 200 leden. Verbetering van de sportieve prestaties en het bieden van gelegenheid voor het sociale gebeuren rondom en tijdens het jeu de boulesspel, staan hoog in het vaandel. Een goede sfeer en gezelligheid houden de verenigingsband sterk.  

 

Grote internationale evenementen als het International North Sea Petanque Tournament in 2003 en het 4 Federatie Jeugdtoernooi in 2006, zetten Va-Tout ook op de internationale petanquekaart. De Nederlandse Jeu de Boules Bond vraagt Va-Tout regelmatig op te treden als gastheer voor Nationale Kampioenschappen. Dankzij het uitstekende werk van de vele vrijwilligers zal Va-Tout ook in de toekomst van zich doen spreken.

 

Van afdeling naar zelfstandige vereniging

Eind 2005 wordt door de Ledenraad van sv EBHV het besluit genomen dat de sportvereniging zal worden opgeheven en de drie afdelingen, waaronder Va-Tout, juridisch zelfstandige verenigingen zullen worden. De afwikkeling van de splitsing van de sportvereniging duurt dan nog 2 jaar. Op 29 april 2008 passeert de notaris de oprichtingsakte. Va-Tout is vanaf dat moment een zelfstandige vereniging onder de naam Jeu de boulesvereniging Va-Tout en wordt bij de Kamer van Koophandel te Breda ingeschreven onder nummer 20140616.

 

Vijfentwintig jaar later

In 2013 viert Va-Tout haar 25-jarig bestaan. In de maanden voorafgaand aan de jubileumdag worden bijzondere interne en externe activiteiten georganiseerd. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een geweldige feestavond voor leden en genodigden.

 

 

 

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven